Bordovska čorba – Organska mješavina koja štiti biljke od mnogih bolesti

Bordovska čorba – Organska mješavina koja štiti biljke od mnogih bolesti

Bordovska čorba je najstariji i izvanredan fungicid i baktericid koji se više od sto godina koristi za suzbijanje nekih ekonomski značajnih bolesti voćaka, vinove loze, povrtarskih i ukrasnih biljaka.

Prednosti korišćenja bordovske čorbe su: dobra prijemčivost za biljku, širok spektar djelovanja i sigurnost pri rukovanju. A i cijena je pristupačna.

RECEPTURA ZA BORDOVSKU ČORBU

Za 100 litara jednoprocentne bordovske čorbe potrebno je: 1 kg (za dvoprocentu 2 kg) bakar-sulfata (plavi kamen) 0,4 kg (za dvoprocentnu 0,8 kg) negašenog (živog) kreča ili 1,2 kg gašenog kreča.

Negašeni kreč se prethodno zagasi u trostruko većoj količini vode.

Od 100 l vode iz bureta odvadi se 10 l da se razmuti kreč, a u drugih 10 l vode da se rastopi plavi kamen.

Kada se kreč razmuti, procijedi se kroz ređe platno i uz miješanje se sipa u bure sa vodom da se napravi krečno mlijeko.

Kada se plavi kamen rastvori u drugih 10 l vode, sipa se u bure sa krečnim mlijekom.

Uvijek se rastopljeni plavi kamen sipa u bure sa krečnim mlijekom, a ne obrnuto (što je u praksi češći slučaj). Ništa posebno se neće desiti ni ako se u bure sa rastopljenim plavim kamenom sipa krečno mlijeko, jedino se takva čorba brže taloži i nešto je slabijeg kvaliteta.

Rastopljeni plavi kamen sipa se u krečno mlijeko uz miješanje.

Kada se to završi, čorba je spremna za upotrebu.

Koristiti je odmah nakon pripreme

Bordovska čorba se koristi svježe pripremljena, odmah posle pripreme.

Stajanjem ona gubi fungicidno dejstvo.

Medutim, čorba se može stabilizovati dodavanjem 250 g šećera na 100 litara čorbe.

Tako stabilizovana, pri normalnim uslovima, zadržava svoju aktivnost nekoliko dana.

Izvor: poljosfera.rs

Close Menu