Okopavanje i prihranjivanje PARADAJZA

Okopavanje i prihranjivanje PARADAJZA

Okopavanje i prihranjivanje paradajza – Obrada zemljišta u toku vegetacije, međuredna i u redu između biljaka, obavlja se mašinski ili ručno kopanjem ili prašenjem. Cilj je da se gornji dio ograničnog sloja zemljišta održi u rastresitom stanju i time biljkama obezbjedi povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim. Ovom obradom se istovremeno suzbijaju i korovi.

Broj kopanja i prašenja zavisi od zakorovljenosti zemljišta, tipa zemljišta, učestalosti i inteziteta kiša, broja navodnjavanja. Prvo i drugo kopanje izvodi se dublje, prije nego što se razvije korijenov sistem koji se velikom dijelom rasprostire u površinskom sloju zemljišta. Kasnije, dubljim kopanjem, korijenov sistem se oštećuje što dovodi do poremećaja u snabdijevanju biljaka vodom i hranljivim materijama. Zato se kasnije obrada svodi na prašenje radi suzbijanja korova i uništavanja pokorice.

Na početku plodonošenja usjev treba prihraniti drugom polovinom ukupne doze mineralnih đubriva. U baštenskoj proizvodnji đubrivo treba rasturiti oko svake biljke, a zatim okopati cijelu površinu. Na velikim plantažama đubrenje se obavlja istovrmeno sa međurednom obradom zemljišta mašinama.

Još savjeta za prihranjivanje paradajza pročitajte u tekstu

Prihranjivanje paradajza – U savremenim sistemima gajenja paradajza (prije svega u zaštićenom prostoru) mineralna đubriva se dodaju preko sistema za navodnjavanje (fertigacija). Količina potrebnog hraniva određuje se na osnovu analize vode i zemljišta, faze razvoja biljke, doba godine, osvjetljenosti. Redovnu kontrolu količine i kvaliteta hrane kontrolišemo preko zemljišnog rastvora (ekstraktor) mjerenjem elektroprovodljivosti (EC) i kiselosti (pH).

U određenim fazama razvoja biljke zahtjevaju neka hraniva u većoj ili manjoj mjeri.

Prihranjivanje

  1. Poslije rasađivanja u periodu od 8 do10 dana treba koristiti formulacije N (azota), P (fosfora), K (kalijuma) u odnosu 1:2-3:1 (istaknut fosfor)
  2. U periodu intenzivnog vegetativnog porasta do momenta cvjetanja (3-4 nedelje) koristiti formulacije NPK u odnosu 1:1:1
  3. Od zametanja do prve berbe (4-5 nedelja) odnos NPK hraniva treba da je 2:1:3, tj. forsira se kalijum
  4. Od prve do posljednje berbe odnos NPK je 2:1:4, gdje je kalijum još prisutniji

Sva vodotopiva đubriva imaju odgovarajuće formulacije sa mikroelementima, te stoga pored NPK i mikroelemenata posebno u drugoj polovini vegetacije dodatno treba dodati kalcijum i magnezijum i to prema uputstvu stručnog lica.

Izvor: agrosavjet.com

Close Menu