Pepeo izvor plodnosti zemljišta ali i zaštite

Pepeo izvor plodnosti zemljišta ali i zaštite

Ovogodišnja je zima prošla, a oni koji su se grijali na drva sada izvlače dvostruku korist. Prva su manji računi za grijanje, a druga je pepeo, čija svrha je višestruka.

Evo kako upotrebiti pepeo za obogaćivanje tla.

Protiv puževa, protiv lukove muve, kao dodatak kompostu ili za obogaćivanje tla, pepeo od drveta se koristi u vrtovima za brojne namjene. S obzirom na to da je pepeo nastao sagorevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljaka. Izvrstan je izvor kalcijuma, kalijuma i mikroelemenata za baštu. Njegov glavni zadatak u tlu je smanjenje kiselosti sredine.

Zašto je pepeo koristan za rast biljaka?

Kada drvo gori, azot i sumpor se gube u gasovitom stanju, a kalcijum , kalijum , magnezijum i drugi mikroelementi ostaju u pepelu.

Karbonati i oksidi preostali nakon paljenja koriste se za umanjivanje kiselosti tala. Takođe, pepeo popravlja strukturu teških glinastih zemljišta jer razbija tlo i pomaže u prozračivanju.

To đubrivo bogato kalijumom uopšteno je dobra dopuna uz životinjska prirodna đubriva koja su većinom siromašna kalijumom. Kalijum u biljaka reguliše ravnotežu vode (tkivo je čvrsto i sočno) te igra ulogu u prenosu hranljivih materija unutar biljke. U nedostatku kalijuma, povrće je osetljivije na sušu, mraz, bolesti i štetočine.

Kako koristiti pepeo?

Može se dodavati u povrtnjak direktno na tlo u količini od 50-150 g/m² . Nakon posipavanja, pograbuljajte ga u zemlju ne oštećujući korenje, ili ga nakon rasprostiranja na površini tla u sloju od 3-5cm, frezom zamješajte u tlo. Treba paziti da se sjeme ne stavlja direktno na pepeo. Ponekad je poželjno prosijati ga da se uklone nečistoće.
Tamo gdje koristite kontinuirano pepeo, testirajte promene u pH tla tako da se nivo ne digne iznad pH 7.5
Nikad ga ne ostavljajte na gomili ili grudvicama.

Pepeo možete navlažiti prije upotrebe, ali ako pretjerate, on će se zgrudvati s vodom. Važno je što ravnomernije posuti pepeo po tlu, što je teško dostižno zbog njegovih fizičkih svojstava.

Može se dodavati klasičnom mehanizacijom za rasipanje stajnjaka ili onom za rasipanje kreča. Da bi ste postigli najbolje rezultate, ukopajte ga jer hemijski djeluje tek kada je u kontaktu sa zemljom.
Pepeo nipošto neće biti dovoljan, već u đubrenju treba koristiti i odgovarajuće količine đubriva sa povećanim sadržajem azota i fosfora.

Količina pepela kojom se tretira mora biti kontrolisana.

Bazni efekat pepela se takođe razlikuje od jedne do druge vrste pepela i bilo bi ga dobro odrediti u laboratoriji. Dodatno, ako se uz njega koriste i druga đubriva, onda njihovu količinu treba iskalkulisati jer su pepelom u tlo već uneti i drugi elementi. To se pogotovo odnosi na usjeve koji su osetljivi na višak fosfora i kalijuma. Neki radovi izveštavaju o štetnim posledicama prevelike upotrebe pepela. No, štete po usjeve nastaju upravo zbog previsokog pH koji nije optimalan za usjeve na kojima se primjenjuje pepeo. Najsigurnije je da se držite preporuke da na površini od 100 m² možete koristiti ne više od 10 kg pepela godišnje.

Pepeo u zaštiti od bolesti i štetočina

Pospite pepeo oko biljke koju želite zaštititi tako da onemogućite prilaz organizmima koji prilaze po tlu. Tako će mravi odustati od jagoda, a puževi golaći od lisnatog povrća. Ali, kada se pepeo navlaži, gubi svoja svojstva repelentna. Takođe, učestala upotreba pepela na ovaj način može previše podići pH tla, ili akumulaciju visokog nivoa soli štetne za biljke. Suvim pepelom može se zaprašivati krompir do pojave cvjetova da bi se odbila zlatica.

agrosavjet.com

Close Menu