Kako čuvati CRVENI LUK tokom zime?

Uskladišteni crveni luk je podložan truljenju. Kako bi spriječili propadanje crvenog luka potrebno je redovno vršiti pregled glavica. Svrha skladištenja crvenog luka je produženje perioda čuvanja i smanjenje gubitaka na najmanju moguću…

Continue Reading
Close Menu