Pravila za rezidbu JABUKE

Pravila za rezidbu JABUKE

Za rezidbu jabuka se može reći da je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mjera u savremenoj proizvodnji jabuke.

To je jedan od parametara koji nam diktira uspiješno bavljenje ovom proizvodnjom. Zato je treba stručno uraditi zbog samog kvaliteta ploda I prinosa. Da bi se jabuka pravilno orezala, moraju se razlikovati nerodne i rodne grane. Tipične nerodne grane jabuke su vodopije, jednogodišnji lastari izbili na starijim osnovnim granama. Zimskom rezidbom uklanjaju se do osnove. Najlakše se prepoznaju po tome sto su duže od lastara sa cvijetnim i drvnim pupoljkom.

Druga vrsta nerodnih grana su lastari izbili na dvogodišnjem drvetu, koji po pravilu ne nose cvijetne pupoljke (osim u “zlatnog delišesa” i “jonatana”). Ovi lastari su od posebnog značaja jer se na njima obrazuju rodne grane u sledećoj vegetaciji. Ove grane se uklanjaju samo ako ih je previše.

Za rezidbu jabuka treba Vam stručnjak

Od rodnih grana treba razlikovati vite i kratke rodne grane. Prve su dugačke 10-25 cm, tanke su i sa jednim cvijetnim pupoljkom na vrhu. Daju slabiji kvalitet ploda i uglavnom se potpuno uklanjaju. Najkvalitetnije rodno drvo jabuke predstavljaju rodne grane dužine 1-10 cm. One se, zavisnosti od sorte, obrazuju na dvogodišnjem ili starijem drvetu.

Najkvalitetnije plodove daju u prvoj godini poslije obrazovanja cvijetnih pupoljaka, a sa starošću kvalitet ploda opada. Ove rodne grane se ne orezuju, osim što se ponekad proredjuju, ako su preguste. Osnovni cilj rezidbe jabuka je ostavljanje obilja kratkih rodnih grana.

Da bi se obnovile kratke rodne grane, koje vremenom daju kvalitetne grane, neophodno je ostavljati i lastare na nerodnom drvetu, na kojima će se one obrazovati.

dipl. ing.Todorović Magdalena

PSS Prokuplje

AGROSAVJET.COM

Leave a Reply

Close Menu